Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Miejsce przyjmowania interesantów                  Biuro Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach

Godziny przyjmowania interesantów                 poniedziałek-piątek 9.00 - 14.00

 

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:
- płyta CD/DVD;
- pamięć USB.

W siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach należy dostarczyć go do sekretariatu.

Uwaga:
- dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
- nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
- jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez OSiR w Komprachcicach.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej OSiR (biuro@osir.komprachcice.pl lub dowolny inny służbowy adres e-mailowy) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.